Autoprezentacja i wystapienia publiczne

Wykształcenie umiejętności skutecznej autoprezentacji i kształtowania swojego wizerunku ułatwia poruszanie się w sferze zawodowej w celu skutecznej realizacji powierzonych obowiązków i wyznaczanych celów. Świadome budowanie i efektywne zarządzanie własnym wizerunkiem pozwala zredukować lęk związany z wystąpieniami publicznymi. Ułatwia także kontakty prywatne, zawodowe i  z klientami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

  • Poznanie technik autoprezentacji i przećwiczenie w bezpiecznych warunkach umiejętności prezentacyjnych
  • Zdobycie wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze stresem i emocjami
  • Poznanie zasad konstruowania precyzyjnych komunikatów werbalnych
  • Poznanie technik prezentacji pozwalających wpływać na słuchaczy oraz przyciągać ich uwagę
  • Zdobycie umiejętności odpierania zarzutów, prowadzenia trudnych rozmów
  • Poznanie sposobów wzmacniania własnych argumentów
  • Nabycie umiejętności asertywnego komunikowania się i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

„Wytrwała praca pokona wszystko”