Na mocy przeprowadzonego audytu procesu szkoleniowego obejmującego przegląd procedur, dokumentacji, zespołu jak i pozostałych aspektów działalności naszej firmy otrzymaliśmy Znak Jakości TGLS Quality Alliance.

Niniejszy certyfikat upoważnia nas do realizacji usług rozwojowych współfinansowanych przez PARP. Ofertę naszych dofinansowanych szkoleń znajdziecie Państwo w Bazie Usług Rozwojowych na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Z dofinansowanych szkoleń mogą korzystać pracownicy i właściciele mikro, małych  (80% dofinansowania) i średnich (70-80% dofinansowania) firm z województwa łódzkiego. Zapraszamy do kontaktu - chętnie odpowiemy na pytania i udzielimy pomocy.