„Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość i seks w wieku dojrzałym”
Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek

Książka zawiera wywiady ze znanymi osobami oraz porady eksperckie na temat poprawy jakości życia ludzi starszych. O tym, jak spełniać swoje marzenia i dbać o codzienną aktywność opowiadają postaci kojarzone z telewizji (np. Krystyna Mazurówna, Teresa Lipowska, Andrzej Precigs, Ryszard Rembiszewski, Zofia Suska, Krystyna Sienkiewicz – jedna z ostatnich oficjalnych wypowiedzi), a także zwykli ludzie, którzy dzielą się swoimi pasjami podróżniczymi, literackimi i teatralnymi. Uzupełnieniem są teksty eksperckie (m.in. Ewy Czernik, psychoterapeutki, Bianci-Beaty Kotoro, psychoseksuolożki czy Ewy Kozieradzkiej, projektantki mody) dotyczące miłości, samotności, seksualności, kreatywności, sposobu ubierania się ludzi starszych.

 • Czas leci. Nie trać go. Ta książka jest wielką szansą na odmianę. Doda Ci wiary w siebie. Powodzenia!
  Michał Olszański
 • Srebrne tabu pozwala zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia, by wypełnić życie radością, miłością i nadzieją na lepsze jutro.
  Jolanta Chełmińska
 • Znajdziecie w książce mnóstwo optymizmu i mądrości wyrażającej się w zdaniu: „Już nic nie muszę, teraz już wszystko mogę!”
  Ryszard Bonisławski
 • Książka przełamuje stereotypy. Urzeka autentyczność i szczerość wypowiedzi. Można skorzystać z praktycznych porad eksperckich.
  Beata Bugajska

„Co dobrego?! Poezjoterapia”
Monika Mularska Kucharek

To zbiór wierszy o różnych aspektach codzienności, opatrzonych terapeutycznymi komentarzami z pozytywnym spojrzeniem na życie. To inspirująca podróż po meandrach życia człowieka, tryskająca nadzieją na lepsze jutro, poszerzająca świadomość, skłaniająca do refleksji i zachęcająca do tego, aby czynić życie jak najlepszym.

Warto sięgnąć po tę książkę i wybrać się w taką podróż, tym bardziej iż, jak twierdzi jej recenzent, psycholog i psychoterapeuta Krzysztof Klajs:

 • Poezjoterapia „Co dobrego?!” Moniki Mularskiej-Kucharek jest jak uważny spacer brzegiem morza, przechadzka pomiędzy dwoma żywiołami; intelektualną refleksją doświadczonej nauczycielki akademickiej i poezją serca wrażliwej osoby. Niespiesznie opowiada o podstawowych wartościach w życiu i zachęca do poszukiwań jasnej strony w każdym doświadczeniu, nawet takim jak rozczarowanie, choroba czy śmierć.

 

„Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości”

Monika Mularska-Kucharek, Ewa Czernik

Praktyczny przewodnik dla seniorów, ich rodzin, opiekunów oraz dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek środowiskowych i społeczników napisany przez ekspertów!

Dzięki tej książce czytelnik pozna możliwości, jakimi dysponują seniorzy, aby czerpać satysfakcję z życia. Dowie się także, jak praca z emocjami, aktywność fizyczna, intelektualna oraz artystyczna i dostrzeganie wartości wiedzy płynącej z doświadczenia w okresie późnej dorosłości pozwalają wieść satysfakcjonujące życie.

Autorki przedstawią zmiany zachodzące w organizmie seniora i to, jak wpływają one na jego ciało i emocje. Pokażą formy aktywności fizycznej, duchowej i społecznej, sprzyjające osiąganiu zadowolenia z życia. Dzięki ich eksperckiej wiedzy czytelnik dowie się o tym, jak w praktyce przezwyciężać trudności, które w codziennym życiu napotykają seniorzy.

Autorki podręcznika profesjonalnie prowadzą czytelników przez sprawy codzienne i ważne nie tylko dla seniorów, ale także dla tych, którzy się nimi opiekują, wspierają i kiedyś sami się nimi staną.

 

„Social Capital and Quality of Life”

Monika Mularska-Kucharek

The proposed publication is a successful synthesis of the issues of creative exploration operationalization of social capital resources and their relationship with quality of life indicators.
This work is a good showcase of academic skills in research methodology and interpretation combining quantitative data with qualitative materials that significantly complement the picture of the phenomena defined by the statistical indicators. The author presents a mature research workshop, which allows to recommend it as a valuable partner for the international teams and academic projects.
Adam Bartoszek, Ph.D., Associate Professor at the
University of Silesia in Katowice

I like this book a lot and believe it is an important contribution. Quality of life is a chief concern for individuals, communities, and nations. This concise book explains how and why social capital drives the quality of life. It is a resource for social scientists who want to understand the link between social capital and the quality of life, and a call to action to practitioners and governments who aim to enhance the quality of life.
Wayne Baker, Ph.D. Professor of Management & Organizations and
Professor of Sociology at the University of Michigan

„Kapitał społeczny a jakość życia”

Monika Mularska-Kucharek

Pytania o dobre życie, o szczęście mają z założenia charakter egzystencjalny, nurtujący, a także retoryczny. Jednakże są na tyle istotne i ważkie dla człowieka, że nieustannie mu towarzyszą. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia we współczesnych czasach. Poszukiwanie odpowiedzi o sens i kształt życia człowieka w ponowoczesnym świecie znajduje odzwierciedlenie we wzrastającym zainteresowaniu problematyką jakości życia. Można zaryzykować konstatację, iż kategoria jakości życia jest przejawem ducha epoki czy też ideą, której czas właśnie nadszedł. Stała się przecież w ostatnich dekadach przedmiotem zainteresowania nie tylko przedstawicieli świata nauki (filozofów, psychologów, socjologów, ekonomistów, lekarzy), ale także opinii publicznej i reprezentantów wielu instytucji.

Ze względu na zakres analizowanych zjawisk uzyskane wyniki mogą okazać się inspirujące zarówno dla przedstawicieli świata nauki, jak i kreatorów życia społecznego, a także dla tych, którzy pragną osiągać więcej w kwestiach materialnych i niematerialnych. Innymi słowy, publikacja zainteresować może nie tylko badaczy zajmujących się omawianą tematyką, ale również tych, którzy podejmują inicjatywy na rzecz budowania kapitału społecznego i poprawy jakości życia. Może okazać się też przydatna w poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne i nurtujące pytania o jakość życia ludzkiego.

„Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi”

Monika Mularska-Kucharek

Rozpatrywanie zjawiska przedsiębiorczości w kontekście socjologiczno-kulturowym, czyli z punktu widzenia kapitału społecznego, staje się przedmiotem dociekań, który nie tylko może doprowadzić do rozpoznania istotnych mechanizmów aktywności ekonomicznej człowieka, ale także może stanowić istotny wkład w zdiagnozowanie potencjału rozwoju społeczno-ekonomicznego grup czy też zbiorowości. Kwestia ta w dobie destabilizacji i ułomności mechanizmów rynkowych jest bardzo ważna i zasługuje na zainteresowanie. Problem nabiera szczególnego znaczenia w przypadku Łodzi, której sytuacja społeczno-gospodarcza określana jest mianem kryzysu.
Wiedza na temat użyteczności kapitału społecznego może stanowić przyczynek do powszechnego wykorzystywania w praktyce nowych form kapitału, które mogą być istotnym uzupełnieniem nadmiernie eksploatowanego kapitału ludzkiego. Ze względu na zakres analizowanych zjawisk uzyskane wyniki mają znaczenie zarówno dla kreatorów życia społecznego, jak i indywidualnych jednostek chcących mieć kontrolę nad swoim życiem, a także dla tych, którzy pragną osiągać więcej w kwestiach materialnych i niematerialnych. Kapitał społeczny traktowany jest bowiem przez wielu autorów jako jeden z głównych czynników odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się nierówności. Przesądza on także o możliwościach i szansach jednostki w gospodarce kapitalistycznej. Dodać należy, iż przedsiębiorczość postrzega się również jako postawę ułatwiającą funkcjonowanie we współczesnym świecie.

„Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century”

Monika Mularska-Kucharek

The book is dedicated to the social structure of Lviv and Łódź. The contributions included in the volume provide a theoretically oriented overview of the research on this subject, performed with the use of various approaches and methods.